Money Meets Ideas

Bijeenkomsten

Het platform Money Meets Ideas organiseert verschillende kleinschalige bijeenkomsten, waarbij investeren en het uitwisselen van kennis en expertise centraal staan. Er zijn drie varianten:

1. Matchmaking bijeenkomsten

Drie ondernemers presenteren hun ondernemingsplan aan circa 15 tot 20 informal investors. Daarna volgt een rondetafelgesprek en een informeel samenzijn.

2. Themabijeenkomsten

Sprekers vertellen over investeren in een specifiek thema en twee ondernemers presenteren hun ondernemingsplan.

3. Kennisdelingsbijeenkomsten

Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor informal investors om kennis, ervaring en investeringsdoelen uit te wisselen met andere investeerders.