Informal investors bereid om juist nu te helpen met raad en daad

 

Informal investors bereid om juist nu te helpen met raad en daad

De crisis rondom het coronavirus Covid-19 heeft flinke impact op startups en het MKB in Nederland. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Onderzoek van VNO-NCW toont aan dat ruim 95% van het MKB de effecten van het virus ervaart. Ongeveer de helft houdt rekening met een omzetverlies tussen de 20-100% (Bron: VNO-NCW, 2020). Techleap onderzocht de impact van de coronavirus op Nederlandse startups en scaleups. 80% van de bedrijven verwacht door de crisis in financiële moeilijkheden te komen. 66% van de bedrijven verwacht binnen 3 maanden tegen een cashtekort aan te lopen. Tevens concludeert Techleap dat nieuwe investeringen van venture capital langzamer gaan. Reden voor Rabobank en KplusV om naar de investeringsbereidheid onder informal investors in deze periode te kijken. Hoe beleven de informal investors deze periode?  

Onderzoek Rabobank KplusV naar Informal Investors

Rabobank en KplusV deden onderzoek onder 200 informal investors naar de impact die het virus heeft op hun investeringsgedrag. Het platform biedt informal investors de gelegenheid om in contact te komen met ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar risicodragend kapitaal en expertise. Rabobank en KplusV vroegen hen onder meer hoe de crisis bestaande gesprekken met ondernemers beïnvloedt, in hoeverre hun investeringsvoorkeuren zijn veranderd en in welke mate zij nog bereid zijn om kennis te maken met nieuwe startups. De uitkomsten geven een positief signaal.

Crisis van invloed op lopende gesprekken

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de lopende investeringstrajecten gevolgen ondervindt van de crisis. Het overgrote deel, 72% van de investeerders, geeft aan dat de crisis huidige gesprekken en onderhandelingen beïnvloedt. Ze merken dat bedrijven met wie ze in gesprek zijn worden geraakt door de crisis. Ook blijken ondernemers meer tijd nodig hebben om hun businesscase of financiële projecties aan te passen op de crisis. Daarnaast merken investeerders dat de huidige maatregelen het uitdagender maken om persoonlijke gesprekken te continueren. Bestaande gesprekken lopen enige vertraging op, daar persoonlijke interactie een belangrijke factor is in het dealclosing-proces.

Informals willen blijven investeren

Daarnaast zien we het positieve geluid dat informal investors zeker nog wel bereid te zijn om kennis te maken met bedrijven opzoek naar risicodragend kapitaal. Ruim 70% van de informal investors is bereid om in contact te komen met nieuwe innovatieve ondernemingen gedurende de crisis. Uit het onderzoek blijkt dat de investeringsvoorkeur van de investeerders onveranderd is gebleven tijdens deze crisis. Sectoren zoals de (High) Tech, Maakindustrie, Medische Technologie en investeringen in sleuteltechnologieën worden nog steeds aangemerkt als voorkeursegement. Investeerders geven wel aan voorzichtiger te zijn in hun beslissingsproces en een scherpere afweging te maken om tot een investering over te gaan. De impact van de crisis op het businessmodel wordt geanalyseerd. Ook wordt bekeken of er rekening wordt gehouden met voldoende cashflow om de corona-periode en aansluitend een mogelijke recessie te kunnen overbruggen.

Naast kapitaal ook kennis beschikbaar

Investeerders geven aan bereid te zijn om naast kapitaal juist nu ook hun kennis beschikbaar te stellen. Hiermee willen zij ondernemers graag helpen om door deze moeilijke periode te komen en ondernemers adviseren. Ook investeerders die minder bereid zijn om te investeren in deze tijd, zouden graag op een andere manier van betekenis zijn en actief hun kennis, netwerk en ervaring willen delen met innovatieve bedrijven.

Money Meets Ideas – Digitaal

De huidige voorzorgsmaatregelen van het RIVM beperken de organisatie van Money Meets Ideas bijeenkomsten. Maar liefst 78% van de informal investors staat ervoor open om op een digitale manier in contact te worden gebracht met ondernemers. Juist nu is de tijd dat we samen startups moeten helpen. Daarom is door Rabobank en KplusV besloten Money Meets Ideas online te organiseren. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 22 april in samenwerking met Oost Brabant. Klik hier voor meer informatie over onze bijeenkomsten.