Money Meets Ideas

Profiel

Een informal investor is een particuliere investeerder die risicodragend kapitaal verstrekt aan bedrijven die zich voornamelijk in de seed- of startfase bevinden. De investeerder steekt behalve geld vaak ook kennis en ervaring in het bedrijf. Daarnaast stelt hij zijn netwerk ter beschikking.

Voor een succesvolle match is het belangrijk dat informal investors voldoen aan de volgende selectiecriteria:

  • U bent een (oud)ondernemer met een substantieel vrij beschikbaar vermogen van minimaal € 1 miljoen.
  • U bent bereid om naast risicodragend vermogen in de vorm van een aandelenbelang en/of achtergestelde lening ook kennis, ervaring en uw netwerk te delen met jonge ondernemingen.
  • U beschikt over tijd en vaardigheden om de ondernemers waarin u heeft geïnvesteerd, te begeleiden.
  • U heeft de intentie om zelf minimaal € 100.000 ineens in de vorm van een achtergestelde lening te investeren in een onderneming.
  • U bent bereid om de risico’s die horen bij het investeren in jonge bedrijven te accepteren en in staat om een eventuele volledige afschrijving van uw investering te dragen.
  • U bent zich ervan bewust dat uw investering een hoog illiquide karakter heeft en dat er in beginsel geen mogelijkheden zullen bestaan om tussentijds uit te stappen.
  • U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Money Meets Ideas.